top of page
butkegallery logo.png

גלרית הבוטקה לשיתוף בתהליכים ומהלכים אומנותיים-חברתיים

היא גלריה שהקמנו בראשון לציון בשכונת רמת-אליהו, פעלה מ-2019 עד לתקופת הקורונה, ובה התארחו חמישה תערוכות יחיד, בכל פתיחת תערוכה גם הופיעו להקות וחברים.

מטרת הגלריה ליצור סביבה אומנותית-חברתית שתניע מרכז תרבותי בראשון לציון.

18/7/2019 - עמית גביש

26/9/2019 - אורי חגי

31/10/2019 - דין בר

16/1/2020 - NEO APOLLONIA

20/2/2020 - נדב ג'וליוס

??/??/???? - יובל בצלאל

bottom of page