top of page

מיצב: זיכרון קולקטיבי (2019)

המיצב נוצר בתוך התערוכה "עיר-נפש" בגלריה העירונית של עפולה

אוצר: עוז זלוף

הדימוי של הגלויות הקרועות שמנסות לחקות שלטי חוצות ומודעות פרסומות תלושות מכיל בתוכו את הצפת המידע והויזאולי שמקיף אותנו ביום-יום וגם המשך לסדרת התיירים שעוסקת בשאלות של שייכות למקום.

bottom of page