top of page

סדרה: תיירים 2 (2018)

בהמשך לסדרה הראשונה יצאתי לחודש של צילום כ"תייר", צילמתי כל מה שראיתי ועניין אותי במקומות שביקרתי בהם.

את הסדרה עצמה העלתי על קירות בעפולה חלק משהות-אמן של תנועת תרבות וואהבת - אמנות חדשה בשוק הישן.

שבסופו של דבר הצגתי יחד עם עמית גביש ונחל שלום סולמי בגלריה שב"ואהבת", תערוכה בשם "התבוננות בשוק".

bottom of page