top of page

תיירים היא סדרה המורכבת מכמה מהלכים אומנותיים שעשיתי בשנתיים שאחרי השחרור מהצבא (2017-2019), היא מורכבת מסדרת ציורי קיר תיירים 1 (2017) שבה ציירתי דמויות מתמונות מאלבומים שמצאתי מחוץ לבית של אבא שלי ברמת-גן, שאותם ציירתי ברחבי הארץ, תיירים 2 (2018) סדרה של ציורי קיר שציירתי מתמונות שאני צלמתי בתל-אביב, אותם ציירתי בעפולה, טוריסט'ס אינפורמיישן (2019) מיצג הנוצר בשיתוף פעולה עם עמית גביש כחלק מהלימודים בבית הספר "תארבות" בעפולה, מבנה המדמה "מרכז מידע לתייר" שהקמנו בכיכר בעפולה בו מכרנו מזכרות, חולצות וגלויות של העיר עפולה, זיכרון קולקטיבי (2019) מיצב וציור קיר מגלויות אירופאיות שהיו חלק מהאלבומים שמצאתי, נוצר כחלק מהתערוכה "עיר-נפש" בגלריה העירונית בעפולה באוצרותו של עוז זלוף וזיכרון אבוד (2019) ציור קיר מתוך תמונות שמצאתי באלבומים של המרכז הקהילתי, נוצר כחלק מפסטיבל "טאבולה ראסה" במרכז הקהילתי ברמת-ישראל בצרון שבמזרח תל אביב.

הסדרה עוסקת בשאלות של שייכות וקשר למקום, אותן ניסיתי לבחון דרך הדמות התלושה של התייר המצטלם על רקע הנוף ההיסטורי-חברתי במקום בו הוא מסמן "הייתי כאן".

bottom of page