עבודות וידאו שונות, מזמנים ומקומות שונים.

תיעוד של הופעות של חברים וכד'