top of page

סדרה: תיירים 1 (2017)

מצאתי ערימה של אלבומים מחוץ לבית של אבא שלי ברמת-גן, הם היו של זוג מבוגר שנפטר שגרו בבניין.

לא הכרתי אותם כשהם היו בחיים, אבל מצאתי עניין בתמונות שלהם.

הדימוי של התייר שעומד בעמידה סטטית מול המצלמה, מתכונן לצילום, מחזיק את הכובע או המשקפיים ביד עומד ומאחוריו רקע, נוף היסטורי, חברתי שהוא מנותק ממנו. כל מה שהוא מעוניין בו זה להנציח את הרגע ולסמן "הייתי פה".

bottom of page